Cập nhật 2024: Hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1 để không bị phạt oan

  • Cần biết vạch kẻ đường để tránh bị phạt oan
  • Phân loại vạch kẻ đường màu vàng thông dụng khi tham gia giao thông
  • Tổng hợp các loại vạch kẻ đường thông dụng
Vạch liền tương tự được sử dụng để phân làn đường, tuy nhiên người tham gia giao thông sẽ bị phạt nếu vượt hoặc vượt qua vạch 2.2, còn vạch 3.1 cho phép người tham gia vượt qua vạch nếu cần thiết.
Theo Quy định số 41/2016 của Bộ GTVT, vạch 2.2 là vạch đơn, liền nét màu trắng, rộng 15cm. 2.2 Vạch kẻ dùng để phân chia làn đường cùng chiều, người tham gia giao thông không được phép chuyển làn, chiếm làn hoặc chồng lấn. Không chấp hành mệnh lệnh, hướng dẫn của biển báo, vạch kẻ đường”, theo Quy định 46/2016, lỗi này sẽ bị phạt 100.000 – 200.000 đồng đối với ô tô và 60.000 – 80.000 đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy.Hiểu đúng dòng 2.2 và 3.1 để không bị phạt oanĐồng thời, vạch 3.1 dùng để giới hạn mép ngoài của lòng đường hoặc để phân cách làn đường xe cơ giới và làn đường xe chính. Vạch 3.1 dùng để giới hạn mép ngoài của lòng đường và áp dụng cho đường cao tốc, đường bộ. Bề rộng lòng đường trên 7,0m và các điều kiện cần thiết khác. Khi dùng vạch 3.1 để phân chia làn đường xe cơ giới và làn xe thông thường thì chiều dài đoạn đường phải là 1,5m, nếu không sẽ không đặt vạch phân cách giữa làn xe cơ giới và làn xe thông thường. Khi đường lái xe thô nhỏ hơn 2,5m thì không đặt mép ngoài của đường lái xe.Hiểu đúng dòng 2.2 và 3.1 để không bị phạt oan

Nếu làn đường cơ giới được tách ra khỏi làn đường đơn thì phải có biển báo hoặc kết hợp với chữ “xe đạp” trên làn đường đơn, lúc này người tham gia giao thông có thể vượt qua vạch khi cần thiết và phải để làn đường đơn giản vượt qua. Ngõ. Tuy nhiên, làn đường dành riêng cho xe cấp độ thấp chỉ được thiết lập khi mật độ phương tiện đông hoặc trong các tình huống cần thiết khác, khi xe mô tô và xe cấp độ thấp chạy trên cùng một làn đường sẽ có biển báo hoặc tổ hợp “xe máy” và “xe đạp”, khi được vượt vạch phải nhường đường cho xe thô sơ.Hiểu đúng dòng 2.2 và 3.1 để không bị phạt oan

Nguồn: Cafeauto

Related Posts