Cập nhật 2024: Sổ tạm trú có đăng ký xe máy được không? Có cần hộ khẩu không?

Thẻ tạm trú có đăng ký được xe máy không? Tôi có cần hộ chiếu để đăng ký xe máy không? Đổi tên xe máy có cần hộ chiếu không? Tài khoản kt3 có đăng ký được xe máy không? Có cần đổi biển số xe máy khi đổi tài khoản không?

xem thêm:

Thẻ tạm trú có đăng ký được xe máy không?

Theo Thông tư số 36/2010 của Bộ Công an về cơ quan đăng ký xe, chủ xe ô tô Việt Nam phải xuất trình CMND/CCND khi làm thủ tục đăng ký xe. Trường hợp nơi thường trú trên CMND không trùng với nơi cư trú trên giấy đăng ký xe thì cũng phải có sổ hộ khẩu.

Tài khoản kt3 có đăng ký được xe máy không?

Nếu chỉ đăng ký tạm trú thì không đăng ký được biển số tạm trú. Xe phải được đăng ký, có biển số tại nơi thường trú. Học sinh tiểu học ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, học sinh học tập trung từ 2 năm trở lên hoặc công an, quân đội được đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Thẻ tạm trú có đăng ký được xe máy không?

Tôi có cần hộ chiếu để đăng ký xe máy không?

Tôi có thể mua xe máy mà không cần tài khoản không?

Mua xe máy có cần sổ hộ khẩu không? Thực tế, việc đăng ký xe máy không cần hộ khẩu vẫn có thể đăng ký bình thường. Chỉ khi chưa cấp CMND hoặc địa chỉ trên sổ hộ khẩu trên CMND không khớp với địa chỉ trên sổ hộ khẩu trên CMND thì mới phải cấp sổ hộ khẩu.

Tôi có cần hộ chiếu để đăng ký xe máy không?

Tài khoản kt3 có đăng ký được xe máy không?

Tài khoản kt3 có đăng ký được xe máy không? Theo quy định, việc đăng ký xe máy phải được thực hiện theo nơi thường trú. Giấy phép tạm trú và giấy phép cư trú dài hạn KT3 không thể được đăng ký.

Tài khoản kt3 có đăng ký được xe máy không?

Đổi tên xe máy có cần hộ chiếu không?

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ quốc tịch, Nghị quyết số 112/NQ-CP quy định không cần mang theo CMND, sổ hộ khẩu khi đăng ký xe máy.

Đổi tên xe máy có cần hộ chiếu không?

Đổi biển số xe máy khi đổi hộ khẩu

Khi chuyển hộ khẩu đi tỉnh, thành phố khác thì có thể đổi biển số xe máy và đăng ký xe theo địa chỉ hộ khẩu mới. Khi làm thủ tục, bạn không cần mang theo xe, chỉ cần xuất trình các giấy tờ sau:

  • Chuyển tên, Biên bản di chuyển xe (theo mẫu): 2 bản.
  • Giấy đăng ký xe.
  • biển số xe.
  • Bằng chứng chuyển quyền sở hữu xe.

Thẻ tạm trú có đăng ký được xe máy không?

tìm hiểu thêm

Qua bài viết này tôi hy vọng bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc của mình Thẻ tạm trú có đăng ký được xe máy không?, Tôi có cần hộ chiếu để đăng ký xe máy không?. Số tạm trú, kể cả người tạm trú dài hạn KT3 cũng không đăng ký được xe. Không cần xuất trình sổ hộ khẩu khi đăng ký xe.

Related Posts