Cập nhật 2024: Mức phạt quá tốc độ cho phép của xe máy bao nhiêu 2017?

Mức phạt chạy quá tốc độ năm 2017 là bao nhiêu? Theo Điều 6 Nghị định-Luật số 171/2013/ND-CP, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe mô tô, xe gắn máy tương tự không gây tai nạn giao thông, lái xe theo cặp hoặc rượt đuổi trên đường. tốc độ giới hạn từ 5 km/h trở lên sẽ bị phạt.

xem thêm:

Quy định tốc độ xe máy

Theo Quy định tốc độ xe máy 2017-2018 năm 2016, xe mô tô, xe gắn máy phải chấp hành tốc độ giới hạn được đánh dấu trên biển báo giao thông khi lái xe trên đường; Người dân phải chấp hành tốc độ cho phép của xe máy quy định tại Điều 5, 6, 7 , 7, 9 và 11 của thông báo này. 31/2019/TT-BGTVT. như sau:

Tốc độ xe máy trong thành phố:

Người tham gia giao thông điều khiển xe máy trong đô thị, sau khi nhìn thấy biển báo này, tất cả các phương tiện tham gia giao thông không được vượt quá 50 km/h. Người tham gia giao thông cũng sẽ bị phạt quá tốc độ nếu vượt quá tốc độ tối đa này.

Tốc độ tối đa một giờ đối với xe cơ giới tham gia giao thông tại khu vực đông dân cư:

+ Trên đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên: tối đa 60 km/h.

+ Trên đường hai chiều, đường một chiều dành cho xe cơ giới: tối đa 50 km/h.

+ Đối với xe mô tô, xe gắn máy chuyên dụng (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự: tối đa 40 km/h.

Tốc độ tối đa một giờ của xe mô tô, xe cơ giới tham gia giao thông trong nội thành:

+ làn đường đôi (có dải phân cách ở giữa), đường một chiều có từ 2 làn đường cơ giới trở lên: tối đa 50 km/h;

+ Đường hai chiều không có dải phân cách; đường một chiều 1 làn xe cơ giới: không quá 40 km/h.

Tốc độ xe máy ở khu vực đông dân cư

Tốc độ xe máy ở khu vực đông dân cư

Tốc độ động cơ trên đường cao tốc:

Tốc độ quy định cho xe mô tô, xe gắn máy trên đường cao tốc và tốc độ quy định mới cho xe mô tô của các loại xe tương tự không được vượt quá 120 km/h.

Trong đó, số lượng xe máy trên đường cao tốc không dưới 60 km/h.

Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường cao tốc

Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường cao tốc

Xe máy chạy quá tốc độ là bao nhiêu?

Theo Điều 8 và Điều 11 Luật Giao thông đường bộ sửa đổi năm 2017, tốc độ cho phép chạy xe máy năm 2017 như sau:

Lỗi vượt quá tốc độ tối đa của xe máy:

Người đi xe máy vượt tốc độ quy định từ 10 km đến 20 km/h sẽ bị phạt từ 600.000 đến 1 triệu đồng (Điều 6, khoản 4, điểm a). Ngoài ra, những người lái xe trái phép cũng sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

phạt xe máy chạy quá tốc độ

Mức phạt khi đi xe máy quá tốc độ

Lỗi chạy quá tốc độ bị phạt bao nhiêu?

Xe mô tô (kể cả xe máy điện), xe mô tô, mức xử phạt người điều khiển xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ, mức phạt xe máy chạy quá tốc độ:

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Lái xe mô tô với tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Lái xe với tốc độ trên 20 km/h.

Người đi xe máy sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng khi vượt tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

Vì vậy, theo quy định phạt vi phạm tốc độ xe cơ giới năm 2017-2018 năm 2016, mức phạt đối với người đi xe máy vượt tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h là 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đồng thời, mức phạt đối với người đi xe máy vượt quá tốc độ quy định trên 20 km/h là từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

tốc độ cho phép

Mức phạt vi phạm tốc độ đối với người đi xe máy

tìm hiểu thêm

Vì vậy, người tham gia giao thông phải tuân thủ tốc độ cho phép đối với xe mô tô khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác. Nếu vi phạm một trong các quy định trên hoặc vượt quá tốc độ quy định sẽ bị phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống, phạt quá tốc độ xe máy vào năm 2017 và bị treo bằng lái xe.

Related Posts